کارگاه ساختنی ها

بازی در اتاق ساختنی ها یک تجربه جالب و جذاب برای کودکان است. در این اتاق کودکان با تعداد زیادی قطعات خانه سازی (آجره) ساختن سازه های بزرگ با استفاده از قطعات کوچک را تجربه می کنند. پرورش خلاقیت، افزایش درک ریاضی، درک عظمت و وفور، تجربه همکاری و همدلی و افزایش اعتماد به نفس از اهداف بازی ساختنی ها است.