کارگاه ادراک و حرکت

هماهنگی حواس و اندام ها در جهت افزایش تمرکز، تقویت عضلات ریز و درشت، بهبود سیستم تنفس و تخلیه انرژی مازاد از اهداف بازی های ادراکی – حرکتی است. این بازی ها توسط کارشناس تربیت بدنی با استفاده از روز آمد ترین پژوهش های علمی و متناسب با توانائی گروه های مختلف سنی طراحی و اجرا می شود.