بدون شک به دنیا آمدن نوزاد، جذابترین و پرهیجان-ترین رویداد در زندگی یک زوج جوان است. آمدن این مهمان کوچک ـ به خصوص اگر فرزند اول باشد ـ با چالش‌های جدید برای پدر و مادر همراه است و همه ابعاد زندگی آنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. یکی از مهمترین چالش‌ها، یافتن روش‌های صحیح برای رشد متعادل و همه¬جانبه فرزند است. با رشد انفجاری علم و گسترش سریع آن، والدین جوان و بدون تجربه از طریق رسانه‌های مختلف با انبوه اطلاعات محاصره شده¬اند؛ اطلاعاتی ناقص که گاهی حتی با یکدیگر در تعارض و تناقضند.
اما راهکار اساسی چیست و چه باید کرد؟
طرح «شوق همراهی» برنامه‌ای است که والدین را برای یافتن پاسخ این پرسش راهنمایی می‌کند.

چرا از تولد تا سه سالگی مهم است؟

یافته‌های علوم مختلف روانشناسی، روانکاوی، عصب-شناسی و … نشان می‌دهند که پایه‌های رشد تعادل در بسیاری از زمینه‌ها در سه سال اول زندگی شکل می‌گیرند.
• رشد روانی (نظریه ژاک لکان، ۱۹۸۱-۱۹۰۱): بر اساس این نظریه، رشد روانی از تولد تا سه سالگی شکل می‌گیرد و در این میان، نقش مادر در تأمین نیازهای روانی کودک در ۱۸ ماه اول و نقش پدر در ۱۸ ماه دوم بسیار مهم و سرنوشت¬ساز است.
• رشد شناختی (نظریه ژان پیاژه، ۱۹۸۰-۱۸۹۶): در این نظریه، رشد شناختی در چهار مرحله صورت می‌گیرد که مراحل اول (تولد تا ۲ سالگی) و دوم (۲ تا ۶ سالگی) تأثیر مهم و عمیقی بر یادگیری کودک در سال‌های تحصیلی خواهد داشت.
• رشد شخصیت (نظریه اریک اریکسون، ۱۹۹۴-۱۹۰۲): در این نظریه، رشد شخصیت از تولد تا آخر به هشت مرحله تقسیم می‌شود که در این میان، مرحله اول که امنیت و اعتماد است از تولد تا ۱۸ ماهگی و مرحله دوم که خودباوری است از ۵/۱ تا ۳ سالگی شکل می‌گیرد. چگونگی روابط والدین با هم و با فرزند در این دو مرحله، تأثیر عمیقی بر شکل¬گیری شخصیت انسان تا آخر عمر خواهد داشت.
• رشد مهارت‌های پایه: مهارت‌ها تجلی توانایی‌های نهفته کودک هستند. به بیان دیگر، رشد مهارت‌ها همان بالفعل شدن استعدادهای بالقوه کودک است. در این نظریه، رشد مهارت‌های پایه در پنج مرحله شکل می‌گیرد. تولد تا ۳ سالگی مرحله فعال¬سازی، و ۳ تا ۶ سالگی مرحله شکوفایی مهارت‌هاست. مهارت‌های پایه مانند مهارت کلامی، حرکتی، فکری، عاطفی، اجتماعی و … تا سه سالگی فعال می‌شوند.

نقش پدر و مادر:
همانطور که گفته شد، ورود یک نوزاد چالش‌های جدیدی در خانواده ایجاد می‌کند. رابطه پدر و مادر با هم و با فرزند، چگونگی شناخت و تأمین نیازهای جامع فرزند، آشنایی با واکنش‌های متفاوت کودک و مسایلی از این قبیل ایجاب می‌کند که به آموزش والدین برای عبور موفقیت¬آمیز از این مرحله توجه بیشتری شود. طرح «شوق همراهی» علاوه بر رشد متعادل و همه¬جانبه فرزندان، به افزایش سطح آگاهی و دانایی والدین نیز توجه دارد. این طرح به والدین مشتاق، چشم¬اندازی گسترده و روشن در زمینه رشد متعادل کودک، نه فقط تا ۳ سالگی بلکه تا ۶ سالگی و بالاتر می‌دهد و والدین را با برنامه منظم هفتگی، گام به گام در مسیر این چشم¬انداز هدایت و همراهی می‌کند.

برنامه برای کودک:
به راستی دلتان می‌خواهد که فرزند شما چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟ او را برای چه زمانی پرورش می‌دهید و برای پرورشش چه برنامه¬ای دارید؟
برای پاسخ به این پرسش‌ها، طرح «شوق همراهی» را در اختیار شما قرار می‌دهیم. این طرح که حاصل سالها مطالعه و پژوهش است، طرحی بازی محور است که بر پایه یافته‌های علمی اثبات شده و روزآمد، متون سنتی و اخلاقی تأیید شده و سال‌ها تجربه بازی مادر و کودک استوار شده است و با برنامه منظم هفتگی، شامل کارگاه‌های بازی مادر و کودک، برنامه هفتگی کار و تمرین در منزل، شوق فرزندپروری در والدین را همراهی خواهد کرد.

• حداکثر ظرفیت پذیرش برای هر کارگاه ۱۲ نفر است.