این کارگاه سه شنبه ها ساعت ۱۶ الی ۱۷ برگزار می شود .در صورت تمایل آنلاین ثبت نام بفرمایید.