کارگاه مادر و کودک خوب دیدن

این ترم برای سن ۳/۲ – ۲ سال طراحی شده است. دو سالگی شروع دوره ی خود باوری است و ایجاد خود باوری در کودک ، نیازمند رشد مهارتهای مختلف اوست. در اینکارگاه مادر و کودکتمرکز بیشتر بر روی مهارت خوب دیدن و تنوع در مشاهدات کودک ، صورت می گیرد البته برای کودک زیر ۳ سال ، همچنان تحریک حواس پنجگانه از الویت های نیاز های او برای رشد متعادل است که در این ترم ، کودک شما با سری جدیدی از تحریکات دیداری و شنیداری و لامسه و بویایی و چشایی مواجه خواهد شد. همچنین آرام ،آرام، جهت ایجاد زمینه ی مهارت های حل مسئله ، ابزارهای ساده در اختیار آنها قرار می گیرد تا کار کرد آنها را مشاهده و تجربه کنند. تلاش ما برای دعوت و حضور پدران در این ترم کارگاه مادر و کودکنیز ادامه می یابد.

این کارگاه مادر و کودک  یک شنبه ها ساعت ۱۶الی۱۷ برگزار می شود.در صورت تمایل آنلاین ثبت نام بفرمایید.