کارگاه مادر و کودک تحریک

 

 

درگروه سنی ۲-۱/۵ سال ، دو ترم طراحی شده است . در ترم اول کارگاه مادر و کودک، با عنوان « ۵ حس ، ۵ گنج » ، تحریک حواس پنجگانه ی کودکان ، محور فعالیتهاست . در این ترم مواد ساده با کمترین ابزار در اختیار کودکان قرار می گیرد تا با بکارگیری حواس خود ، بویژه حس لامسه ، زمینه شناخت در ذهن کودک ، ایجاد شود. با توجه به اینکه این سن ، طبق نظریه ی ژان لکان ، شروع استقلال کودک از مادر است ، در فعالیتهای حرکتی ، کودکان به سمت استقلال حرکتی هدایت می شوند. البته مسیر این استقلال از مادر ، به سمت پدر است . تلاش ما بر این است که پدر ها را هم در بازی ها همراه کنیم . دستورزی با خوراکی های متناسب با سن کودکان و فصل نیز بخشی از کار آنها خواهد بود.

این کارگاه مادر و کودکیک شنبه ها ۱۷ الی۱۸ برگزار می شود.در صورت تمایل آنلاین ثبت نام بفرمایید.