ما را در اینستاگرام دنبال کنید…

اینستاگرام دیتاهای غیرقابل قبول بازگشت داد.

کارگاه  مادر و کودک با عنوان «استقلال و خودباوری» مختص دوره ی سنی سه تا سه سال و نیم، در سال ۹۴ در خانه بازی نهال اندیشه طراحی شد به منظور هدایت وابستگی ناسالم به وابستگی سالم بین مادر و کودک، تقویت مهارت های کلامی، عاطفی، حرکتی و استفاده از ابزار و نیز آمادگی کودکان جهت ورود به مهد؛ بنابراین در طول زمان کلاس از اکثر فضاهای خانه کودک برای آشنایی و ایجاد ارتباط و امنیت هرچه بیشتر کودک با محیط استفاده می شود. در این دوره سعی می شود کودک خود را باور کرده، توانایی های خود را بشناسد و باور کند و در انجام کارهای شخصی به استقلال برسد.
طبق نظریه ی رشد اریکسون اگر در مرحله ی استقلال در برابر رشد، کودک فرصت یافتن توانمندی ها و آزمون و خطا به کودک داده نشود، او هرچه بیشتر به توانای مطلق یعنی مادر وابسته تر می شود و به توانایی خود شک می کند تا جایی که اصلاً توان انجام مهارت ها را درخود نخواهد دید. به همین دلیل در کارگاه مادر و کودک ،استقلال و خودباوری مشارکت مادر در بازی ها ۲۰ درصد است ولی حضور مادر به منظور تأمین جدایی امن و سالم لازم است.

این کارگاه هفته ای دو روز ، روزهای شنبه و چهارشنبه ساعت ۱۷ الی ۱۸ برگزار می شود .در صورت تمایل به صورت آنلاین ثبت نام بفرمایید.