کارگاه مادر و کودک ادراک

در این کارگاه مادر و کودک ، دایره ارتباط کودک با مواد را گسترش می دهیم . موادی که از نظر لمسی ، حس های متفاوتی در کودک ایجاد می کنند : حس چسبندگی ، سردی ، گرمی ، سفتی ، خشکی و … با تکرار این حس ها در حالات و مواد متلف ، سطح ادراک کودک نسبت به دنیای اطراف خود بالا می رود . از نظر حرکتی ، همچنان مسیر استقلال کودک دنبال می شود. ضمن اینکه بالا رفتن ادراک نیز نتیجه اش ، افزایش خودباوری در کودک است.
در این ترم نیز یک جلسه بازی با پدران خواهیم داشت.