کارگاه مادر و کودک آغوش

نوزادی یکی از مهم ترین مراحل دوره ی رشد در طول زندگی انسان است .این دوره که تقریبا تا یکسالگی ادامه دارد را به لحاظ اهمیت “دوره طلایی” می نامند. بعد جسمی و بعد روانی –عاطفی در یکسال اول زندگی کودک بسیار حائز اهمیت است زیرا شخصیت کودک در حال شکل گیری است و وجود امنیت زیر بنای شکل گیری صحیح رشد جسمی و روانی و شخصیت کودک است.رشد متعادل همه ی ابعاد کودک در سایه ی امنیت شکل می گیرد. کارگاه مادر و کودک دوره ی اغوش با انجام بازی های عاطفی –نوازشی مادر و کودک به بحث مهم امنیت پرداخته تا از طریق این بازی ها مادر و کودک ارتباط عاطفی صحیح مملو از امنیت و تبادل مهر و محبت و هیجان های مثبت و شاد را با هم تجربه کنند.این دوره شامل ترم اول ۶تا ۹ ماه ،ترم دوم ۹تا ۱۲ ماه می باشد. غیر از بازی های ارتباطی، به منظور شکل گیری بهتر و گسترش شبکه ی عصبی مغز نوزاد و کودک بازی های تحریک حواس پنجگانه نیز انجام می شود .

این کارگاه مادر و کودک شنبه ها ساعت ۱۶ الی ۱۷ برگزار می شود .در صورت تمایل آنلاین ثبت نام بفرمایید.